فوق تخصصی

کسب‌‌وکارهای خاص

2.800.000 تومان
 • 30 پست اینستاگرام
 • ساخت 10 ویدیو
 • افزایش چند هزار نفری فالوور تضمینی
 • تدوین استراتژی محتوا تخصصی
 • استوری روزانه
 • مدیریت تخصصی پیج
 • ساخت تعامل مخاطبین
 • اجرای کمپین‌‌های تبلیغاتی
 • 1 ویدیو تبلیغاتی در مدت قرارداد

بسته حرفه‌‌ای

کسب‌‌وکار متوسط

998.000 تومان
 • 60 پست اینستاگرام (روزانه 2 پست)
 • استوری روزانه
 • مدیریت و افزایش فالوور ماهانه 500 نفر
 • آنالیز روزانه
 • تدوین استراتژی محتوا
 • پشتیبانی 6 ماهه
 • مدیریت پیج و آنالیز روزانه
 • مشاوره رایگان تلفنی

پایه

کسب‌‌وکارهای نوپا

599.000 تومان
 • 30 پست تصویری اینستاگرام
 • 3 قالب حرفه‌‌ای برای پست‌‌ها
 • مدیریت صفحه اینستاگرام
 • 30 استوری در 1 ماه
 • تدوین استراتژی محتوا
 • افزایش فالور تضمینی
 • پشتیبانی رایگان
 • مشاوره رایگان تلفنی